Účtovný výkaz

WIMEX spol. s r. o. (IČO: 36308366) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD201_2020176521_IR_2010_645_2011_537845.TIF