Účtovný výkaz

WIMEX spol. s r. o. (IČO: 36308366) vykonala dňa 21.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD201_2020176521_IR_2009_645_2010_551271.TIF